Ly sứ xanh tứ giác CSM – M27

Dung tích (ml):                          400 ml
Chiều cao (mm):                       105 mm
Đường kính miệng  (mm):       90 mm

Mã: CSM - M27 Danh mục: