Cốc sứ màu espresso bầu đáy eo CSM – M18

Dung tích (ml):                    100 ml
Chiều cao (mm):                 55 mm
Đường kính miệng (mm):   60 mm