Cốc sứ màu cốc bầu CSM – M13

Dung tích (ml):       220 ml
Chiều cao (mm):    65 mm
Độ dày (mm):         5,7 mm