Cốc sứ màu trụ bầu CSM – M21

Dung tích (ml):                      90 ml
Chiều cao (mm):                   60 mm
Đường kính miệng (mm):    60 mm

Đọc tiếp
Đọc tiếp