Cốc sứ màu cốc bầu không quai CSM – M15

Dung tích (ml):                    180 ml
Chiều cao (mm):                 55 mm
Đừng kính miệng (mm):      90 mm