Cốc sứ màu tách trụ CSM – M22

Dung tích (ml):                    160 ml
Chiều cao (mm):                 55 mm
Đường kính miệng (mm):  70 mm