Cốc sứ màu quai tai vuông CSM – M16

Dung tích (ml):                    250 ml
Chiều cao (mm):                 80 mm
Đường kính miệng (mm):   85 mm