Cốc sứ màu trụ tròn CSM – M17

Dung tích (ml):                    330 ml
Chiều cao (mm):                 95 mm
Đường kính miệng (mm):   80  mm