Cốc sứ trắng quai C dày CST – M19

Dung tích (ml):                  100 ml
Chiều cao (mm):               55 mm
Đừng kính miệng (mm):   65 mm

Mã: CST - M19 Danh mục: ,