Tách sứ trắng quai vuông CSM – M38

Dung tích (ml):                          160 ml
Chiều cao (mm):                       50 mm
Đường kính miệng (mm):       75 mm

Mã: CST - M38 Danh mục: